วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แบบบ้านประหยัดพลังงาน : หลังคาซีแพคโมเนีย

หลังคาซีแพคโมเนีย

ความลาดเอียงของหลังคา

  ความลาดเอียง(องศา) ของหลังคา กับ ความยาวจันทัน   ต้องมีความสัมพันธ์กัน  เพื่อป้องกันน้ำล้นลิ้นรางด้านข้างของกระเบื้องเมื่อฝนตก  ดังตารางด้านล่างนี้ 
  ความลาดเอียงของหลังคา( องศา)
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  มากกว่า 22
  ความยาวจันทันไม่ควรเกิน ( เมตร)
  5.5
  6
  6.5
  7
  7.5
  8
  ไม่จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น